Prof. Dr. Cem BALÇIKANLI

1980 yılında İstanbul’da doğan Cem Balçıkanlı, 2013’te doçent, 2019’da da profesör unvanlarını aldı. Okul öncesi çocuklara yönelik hazırlanan eğitim içerikli bir dergide “Funglish” isimli eki hazırlayan Balçıkanlı’nın “50 Soruda Dil Öğrenme” isimli bir kitabı bulunmaktadır. Prof. Dr. Balçıkanlı’nın, Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen ile hazırladığı ve “Çocuğum İngilizce Öğreniyor” isimli kitabı ise velilerin yabancı dil eğitim sürecindeki rolüne odaklanmaktadır. Prof. Dr. Balçıkanlı, bu konulara ilişkin çok sayıda konferans vermiştir. Son olarak “Yabancı Dil Perisi” isimli çocuk kitabı raflardaki yerini almıştır. 2011’den beri ESCI endeksinde taranan dil öğrenme ve öğretme odaklı bir derginin editörlüğünü sürdüren yazar, halen Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında lisans ve lisans üstü dersler vermektedir.